Data ostatniaj aktualizacji:
20-09-2013

Informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi


Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Biofizyczne: od 2010 Prezes Zarządu Oddziału Lubelskiego

 2. Polskie Towarzystwo Fizyczne

 3. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Komitet redakcyjny:

Dataset Papers in Biology (http:// www.datasets.com/ journals/biology/editors/biochemistry/).


Współpraca naukowa:

 1. Grupa Optyki Nanostruktur Hybrydowych oraz Zakład Dydaktyki Fizyki Instytut Fizyki UMK Toruń.

 2. Katedra Chemii UP Lublin.

 3. Zakład Biofizyki UMCS Lublin.

 4. Zakład Biologii Molekularnej Medycznego Uniwersytetu Śląskiego.

 5. Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej UM w Lublinie.

 6. Środowiskowe Laboratorium Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki PAN Warszawa.

 7. Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.

 8. Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 9. Katedra Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych UP w Lublinie.

 10. Instytut Biofizyki CNR - ITC Trydent, Włochy.

 11. Center for Commercialization of Fluorescence Technologies, Health Science Center, University of North Texas, Fort Worth, USA.

 12. Institute of Experimental and Applied Physics, Christian-Albrechts-Universität w Kilonii Niemcy.

 13. National Institute of Chemistry Slovenia.

 14. Katedra Fizyki i Biofizyki UP Wrocław.

 15. Zakład Fizjologii Roślin i Biochemii UJ Kraków.

 16. Zakład Biologii Komórki Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie.

 17. Zakładu Krystalochemii i Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków UW Warszawa.


Strona główna  |   O mnie (CV)  |   Działalność naukowa  |   Spis publikacji  |   Działalność dydaktyczna  |   Współpraca  |   Projekty badawcze   Recenzje  
All Rights Reserved Mariusz Gagoś statystyka