Data ostatniaj aktualizacji:
20-09-2013

Recenzje

1. Doktoraty

  1. Tomasz Stankiewicz, 13/09/2012, „Wpływ pola magnetycznego na kiełkowanie i wzrost łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)” wykonanej pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Pietruszewskiego w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i przedstawionej Radzie Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie.

  2. Piotr Waśko, obrona odbędzie się na początku października 2013 „Badania organizacji molekularnej antybiotyku przeciwgrzybicznego amfoterycyny B w błonach lipidowych” wykonanej pod kierunkiem Prof. dra hab. Wiesława Ignacego Gruszeckiego w Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i przedstawionej Radzie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2. Książki:

  1. Grzegorz Karwasz, Jolanta Kruk: "Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej - wystawy, muzea i centra nauki", 2012. ISBN 978-83-231-2957-8, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń.

  2. Grzegorz Karwasz, Magdalena Więcek: „Fizyka Współczesna i Astrofizyka”, Toruński podręcznik do fizyki cz. IV, 2013, pozycja w trakcie przygotowania do druku przez wydawcę: Wydawnictwo "Adam Marszałek".

  3. Grzegorz Karwasz: „Dydaktyka Fizyki na początku XXI wieku” 2012, pozycja w trakcie przygotowania do druku przez wydawcę: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

3. Czasopisma:

  1. Journal of Fluorescence, Journal of Raman Spectroscopy, The Journal of Physical Chemistry B, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Sensors & Actuators: B. Chemical, International Agrophysics, Acta Physiologiae Plantarum, Central European Journal of Physics, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, General Physiology and Biophysics.

4. Projekty:

  1. 5 projektów NCN, 5 projektów NCBiR.

Strona główna  |   O mnie (CV)  |   Amfoterycyna  |   Spis publikacji  |   Działalność dydaktyczna  |   Współpraca  |   Projekty badawcze   Recenzje  
All Rights Reserved Mariusz Gagoś