Data ostatniaj aktualizacji:
20-09-2013

Promocje doktorskie

Imię i nazwisko Tytuł rozprawy Data wszczęcia przewodu Data nadania stopnia doktora
1. dr Marta Arczewska „Spektroskopowe badania organizacji molekularnej antybiotyku polienowego amfoterycyny B w środowisku jonów K+ i Na+”. Specjalność: Biofizyka na Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie Recenzenci: Prof. dr hab. Janina Gabrielska UP Wrocław oraz Prof. dr hab. Jan Sielewiesiuk UMCS Lublin. 19.01.2009 25.10.2010
2. dr Arkadiusz Matwijczuk „Spektroskopowe badania organizacji molekularnej wybranych 1,3,4-tiadiazoli w układach modelowych”. Specjalność: Biofizyka na Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. Recenzenci: Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski UMK w Toruniu oraz Prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki UMCS Lublin. 24.11.2011 28.01.2013
3. dr Grzegorz Czernel „Wpływ jonów Cu2+ i Fe3+ na organizację molekularną antybiotyku amfoterycyny B w błonach biologicznych”. Przewód otwarto na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie. Recenzenci: Prof. dr hab. Janina Gabrielska UP Wrocław, Prof. dr hab. Bogusław Makarski UP Lublin oraz Prof. dr hab. Jan Żmudzki PIWet. Puławy. 17.02.2011 13.09. 2013
Strona główna  |   O mnie (CV)  |   Amfoterycyna  |   Spis publikacji  |   Działalność dydaktyczna  |   Współpraca  |   Projekty badawcze   Recenzje  
All Rights Reserved Mariusz Gagoś