Data ostatniaj aktualizacji:
20-09-2013

Działalność dydaktyczna i popularyzacja nauki

Organizacja pracowni dydaktycznych

[Rozmiar: 18239 bajtów]        Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie prowadzę wykłady z Fizyki, Fizyki z biofizyką oraz Fizyki technicznej wraz z ćwiczeniami na kierunkach: Biologia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Prowadzę także wykład: „Spektroskopia molekularna” wraz z pracownią na studiach podyplomowych- Diagnostyka molekularna.
       W roku 2003 zorganizowałem od podstaw dydaktyczną pracownię Biofizyki w Katedrze Fizyki UP dla studentów i magistrantów kierunków: Biotechnologia, Biologia Towaroznawstwo oraz Diagnostyka Molekularna. Opracowałem program wykładów z fizyki oraz fizyki z biofizyką z rozwiniętą spektroskopią molekularną. Opracowałem także zagadnienia teoretyczne do ćwiczeń w pracowni studenckiej. Prowadziłem i aktualnie prowadzę wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z Fizyki oraz Fizyki z biofizyką. Aktualnie przygotowuję przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki z biofizyką.
       Na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS prowadzę w Zakładzie Biologii Komórki seminaria magisterskie oraz pracownię specjalizacyjną i magisterską. Ponadto byłem egzaminatorem doktorantów z innych Wydziałów UMCS z przedmiotu Biologia.
       W związku z planowaną rozbudową potencjału badawczego Wydziału Biologii i Biotechnologii o laboratorium Biospektroskopii działające w ramach Zakładu Biologii Komórki zaproponowałem rozszerzenie oferty dydaktycznej dla studentów o następujące wykłady i laboratoria: Biospektroskopia, Obrazowanie w biologii oraz Ochrona radiologiczna.

Popularyzacja nauki

       Od roku 2008 popularyzuję naukę wśród dzieci i dorosłych na festiwalach nauki, dziecięcych uniwersytetach, otwartych wykładach i pokazach.
       Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki IF UMK w Toruniu był moim mentorem wprowadzając mnie w tajniki metod profesjonalnej popularyzacji nauki, które wymagają od popularyzatora zdolności aktorskich i w moim przekonaniu posiadają cechy sztuki.
       Mój pokaz laserowy „Światło i życie” zainaugurował otwarcie Uniwersytetu Dziecięcego (UD) w ramach UMCS. Wykład w trzech odsłonach wygłosiłem także w Filii UD UMCS w Nałęczowie. Wykład zatytułowany „Magia światła” uświetnił w 2012 roku Dni Otwarte Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Podczas Lubelskiej Nocy Biologów 2012 zaprezentowałem wykład interaktywny „Światło i życie” wraz pokazami o tym, jak można wykorzystać promieniowanie elektromagnetyczne w badaniach biologicznych. Należałem także w latach 2012 i 2013 do komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Nocy Biologów. Impreza organizowana przez pracowników i studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS jest adresowana do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o przyrodzie ożywionej.
       Uważam, że niezwykle ważne jest zaszczepienie bakcyla nauki wśród dzieci. Naukowe zainteresowania i fascynacja zjawiskami przyrody z pewnością zaowocują w przyszłości, niekiedy determinując wybór kierunku studiów i drogi zawodowej. Prowadzę wykłady, pokazy, warsztaty, projekty w ramach Lubelskich Festiwali Nauki i Uniwersytetów Dziecięcych, piszę artykuły popularyzujące naukę. Kieruję swój przekaz do studentów, młodzieży szkolnej, nauczycieli, wśród których promuję ciekawe sposoby na uczenie się przedmiotów przyrodniczych. W 2009 r., podczas VI Lubelskiego Festiwalu Nauki byłem koordynatorem UP z ramienia Wydziału Inżynierii Produkcji. Rok później byłem już głównym koordynatorem festiwalu, a mój autorski projekt pt. "Magia światła" był prezentowany również na pikniku naukowym. Pełen efektów specjalnych wykład wygłosiłem w Centrum Kongresowym UP w Lublinie gromadząc ponad 600 osób, głównie uczniów oraz mieszkańców Lublina. Wykład ten został wyróżniony dyplomem J.M. Rektora UP w kategorii Najlepszy Wykład LFN przygotowany przez pracownika UP. Podczas pikniku naukowego, wspólnie z kolegami z kierowanego przeze mnie Zakładu Biofizyki, zorganizowałem pokaz mający na celu zapoznanie oglądających z siłami pola magnetycznego pt. „Magnetyzm a życie na Ziemi”. Podczas VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, wspólnie ze swoimi doktorantami oraz Uniwersytetem Dziecięcym w Lublinie, zorganizowałem interaktywny wykład „Z fizyką za pan brat”, który wysłuchało około 150 osób.
       Współpraca z Uniwersytetami Dziecięcymi jest ważną częścią mojej działalności popularyzatorskiej.
       Wspólnie z moimi doktorantami przygotowałem cykl 15 warsztatów z fizyki (obejmujących praktycznie cały zakres fizyki włączając w to biofizykę). Na warsztatach dzieci, pod bacznym okiem prowadzących, samodzielnie wykonują eksperymenty. Głównym celem warsztatów jest prezentacja eksperymentu w taki sposób, aby słuchacze sami mogli sformułować podstawowe prawa przyrodnicze. Ostatnio, także z mojej inicjatywy takie warsztaty zostały uruchomione z biologii, gdzie zajęcia prowadzą pracownicy Zakładu Biologii Komórki UMCS. Wykłady oraz warsztaty zostały zaprezentowane także w Uniwersytetach Dziecięcych w Bielsku- Białej, Siedlcach, Białej Podlaskiej Nałęczowie oraz Puławach. To niezwykłe doświadczenie, jakim jest wykład dla tak licznej grupy dzieci wymaga od prowadzącego niezwykłej wręcz umiejętności wciągnięcia niecierpliwych niekiedy słuchaczy w tok wykładu.
       Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym podjął inicjatywę zorganizowania Wszechnicy - cyklu wykładów otwartych dla mieszkańców Lublina. W ramach tego programu, w czerwcu 2010 r. wygłosiłem wykład o intrygującym tytule „Czy można chodzić po wodzie?”. Podczas wykładu starałem się pogodzić dwa pozornie sprzeczne zadania: atrakcyjność i prostotę z wymogiem ścisłości naukowej. Celem wykładu było zwrócenie uwagi na bardzo ważną rolę fizyki w badaniach biologicznych oraz medycynie. Wykład „O wodnych biegaczach i nanorobotach” zaprezentowałem na Dniach Otwartych UP w Lublinie, w marcu 2011 r. Pragnę dodać, że współpracuję także z nauczycielami. Jestem zapraszany, jako wykładowca przez Środowiskowe Seminaria Dydaktyki Fizyki dla nauczycieli w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu. Należę także do komitetu naukowego seminarium.
       Ponadto kilkukrotnie z okazji organizacji Festiwali Nauki oraz prowadzonych wykładów występowałem w telewizyjnych wiadomościach lokalnych (Panorama Lubelska). Kilkukrotnie także udzielałem wywiadów w Radiu Lublin oraz w gazetach lokalnych. Społecznie uczestniczyłem w organizacji pierwszego Uniwersytetu Dziecięcego UNIKIDS w Lublinie, za co uzyskałem od jego władz dyplom Honorowego Przyjaciela Uniwersytetu. W latach 2011 (nominacja – trzecie miejsce) i 2012 byłem kandydatem - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa konkursu "Popularyzator nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Strona główna  |   O mnie (CV)  |   Działalność naukowa  |   Spis publikacji  |   Działalność dydaktyczna  |   Współpraca  |   Projekty badawcze   Recenzje  
All Rights Reserved Mariusz Gagoś statystyka