Data ostatniaj aktualizacji:
3-10-2014

[Rozmiar: 18239 bajtów]

CURRICULUM VITAE

Imię i nazwisko:

  Mariusz Gagoś

 1. 2014 Profesor nauk biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 2. 2008 Doktor habilitowany nauk fizycznych,
  dyscyplina: Fizyka,
  specjalność: Fizyka Atomowa i Molekularna.
  Instytut Fizyki. Wydział Fizyki, Astronomii
  i Informatyki Stosowanej
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Organizacja molekularna amfoterycyny B w modelowych układach o znaczeniu biologicznym”

 3. 2002 Doktor nauk fizycznych,
  dyscyplina: Fizyka,
  specjalność: Biofizyka.
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  Promotor: Prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki

  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Spektroskopowe badania organizacji molekularnej antybiotyku amfoterycyny B
  w błonach lipidowych””

 4. 1996 Magister fizyki,
  Wydział Matematyki i Fizyki
  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Żuk

  Temat pracy magisterskiej: „Emisja optyczna porowatego krzemu”


Zatrudnienie

 1. od 2011 Profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Biologii Komórki UMCS w Lublinie

 2. od 2010 Kierownik Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 3. od 2009 Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 4. 2002 2009- Adiunkt w Katedrze Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie

 5. 1999 - 2002 Asystent w Katedrze Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie

 6. 1997 - 1998 Młodszy fizyk w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

 7. 1996 -1999 Asystent w Pracowni Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

 8. Inne zainteresowania

  Astronomia, historia, poezja, muzyka, sport

Strona główna  |   O mnie (CV)  |   Działalność naukowa  |   Spis publikacji  |   Działalność dydaktyczna  |   Współpraca  |   Projekty badawcze   Recenzje  
All Rights Reserved Mariusz Gagoś statystyka